Man Platinum Amanah Ban Ng Musta Komandasyon C Padang Sadaye D. Pagbabayad Ng Mga Empan…

man Platinum
Amanah
Ban ng musta komandasyon
C Padang sadaye
D. Pagbabayad ng mga Empanyal sa mga Merenryong katutubo
3. Ang mga sumusunod ay mga dahilan ng pagbabago sa pag ang
mga Pilipino maliba
A Pagang watak watak ng Pilipinas
B. Kailangan makahandaan at kaalaman sa pakikidigma
CMaayos na komunikasyon
D. Pagbabayad ng mga Espanyol sa mga mersenaryong katabo
4. Dahilan ng lahat niat ang ina ng Pilipinas, hindi naging madali para
mon Pilipino ang magpadala ng
tungkol sa mga pag
andaang isasagawa mula sa isang bayan patungong laratig bayan lalo
na sa liblib na bundok at kagubatan
A. Arms
C. Kawe
B. Mensahe
D. Paglain
5. Balot hindi nagtagumpay ang mga Pilipino sa kanilang pag-aalsa
laban sa mga Espanyol? Dahil sa
А. Kawalan paglakaisa ng mga Pilipino
Mahal ng mga Pilipino ang bansang Espanya
Ang mga Pilipino ay may sapat at makabagong sandata
Ang mga Pilipino ay may sapat na kahandaan sa
palikipaglaban​

Answer:

3.A

4.B

5.A

Explanation:

Correct me if I’m wrong

See also  Make Tagalog Quotes About Pasasalamat Sa Iba