Mga Katangian Ng Isang Sanaysay Na Pormal Na Naiiba Sa Sanaysay Na Di Por…

mga katangian ng isang sanaysay na pormal na naiiba sa sanaysay na di pormal

Ang Pormal na sanaysay ay tinatawag ding impersonal. Ito’y maaaring maging makahulugan,matalinhaga,maanyo ang pagkakasulat at matayutay.Mayroon itong tono na seryoso at di-nagbibiro.

Ang Di-Pormal ay tinatawag naman na personal at Ito’y gumagamit ng salitang sinasambit sa pang araw-araw.Palakaibigan naman ang tono nito sapagkat pumapanig sa damdamin at paniniwala ng may akda ang pananaw nito.

See also  Slogan Tagalog Sample