Mga Paglabag Sa Katarungang Panlipunan

mga paglabag sa katarungang panlipunan

Mga paglabag sa katarungang panlipunan 

 
 

katarungang panlipunan 

 
 

Ang katarungang panlipunan ay tinatawag rin na social justice. 

Ang katarungang panlipunan ay ang polisiya ng bansa kung saan ang pagpapatupad batas para lahat ay pantay-pantay at walang pinapaboran. 

 
 

Mga paglabag sa katarungang panlipunan 

 
 

Pagnanakaw 

 
 

Paggamit ng pinagbabawal na mga droga. 

 
 

Pagpatay ng isang tao. 

 
 

Pang-aapi 

 
 

Pagtikom ng bibig sa nakitang opisyal ng gobyerno na nagbigay pabor sa mga kakilala nito 

See also  Help Po, ESP Po,about Our Kultura​