Mga Salita Na Naguumpisa Sa Letrang W

Mga salita na naguumpisa sa letrang w

wasto
watawat
walawal
welga
windang

wika
walo
walumpu
wala
walain
walis
wag
wisik
wisikan
waling-waling
wakas
wagi
wakasan
wasak
wakwak
wahi
waglit
wagas
wari
watak
watak- watak

See also  Ano-ano Ang Kalimitang Nagiging Paksa Ng Balagtasan? Kung Ikaw Ay Bibigy...