Mga Salitang Nabuo: •dote •maaaring Ipagkasundo Sa Lalaki •asawa •ta…

mga salitang nabuo:
•dote
•maaaring ipagkasundo sa lalaki
•asawa
•tagapangalaga ng asawa
•Gawaing bahay
•limitadong karapatan
•hindi makapangyarihan
•gawaing pulitika at ekonomiya
•relihiyon, batas
•sining

1. Ano ang naging kalagayan ng kababaihan
sa lipunan gamit ang mga salitang iyong
nabuoa ipaliwanag ang iyong sagot.
2. Bakit limitado ang karapatan ng kababaihan
noon? Hanggang ngayon ba ay ganito ang
kanilang kalagayan sa mga bansang
Asyano?
3. Sa kabila ng limitadong karapatan ng
kababaihan, paano sila nakatulong sa
pagyabong ng sibilisasyong Asyano?​ ​

Answer:

1.Naging limitado ang kilos ng mga kababaihan at tanging sa bahay lamang at nagtratrabaho ng gawaing bahay.

2.Naging limitado ang ang kanilang kilos dahil inaakala nila na mahihina ang mga babae ngunit mali sila dahil sa rebolusyon ng mga kababaihan napatunayan nila na karapatdapat rin sila na gawin ang gawain ng mga lalaki kung kayat sa pabahon nagayon ang ginagawa ng mga lalaki ay ginagawa na rin ng mga babae at ang ginagawa ng babae ay ginagawa na rin ng mga lalaki.

3.Nakatulong sila dahil ang mga kababaihan ay tumutulong rin sa mga kalalakihan gaya ng paggamot sa kanila kung sila ay may karamdaman.

See also  E Gawain Sa Pagkatuto Bllang 4: Ibigay Ang Hinihingi Sa Bawat Kolum. Isulat An...