Mga Tanong: 1. Batay Sa Maikling Kwentong "Ang Inabandonang Nayon", Sa Iyong…

Mga Tanong:
1. Batay sa maikling kwentong “Ang inabandonang Nayon”, sa iyong palagay sino ang nagsasalita sa kwento? Ipaliwanag.
2. Bakit kaya ayaw ng lalaking kaluluwa na pumunta sa hangganan ng nayon?
3. Ano ang malalim na rason ng ina kung bakit binibilad niya sa araw si Sawsan? 4. Anong kaisipan ang namamayani sa binasang maikling kwento?
5. Ano-anong kaugalian, gawio kultura ng bansang Iraq na may pagkakatulad sa kultura ng sa bansang Pilipinas? Ipaliwanag.
6. Bakit ayaw lisanin ng mag-ina ang nayon habang ang mga karatig-bayan ay may nagaganap na digmaan sa pagitan ng gobyerno at ng mga gerilya? 7. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Sawsan, papaano mo hihikayatin ang iyong ina na lisanin ang nayon para hindi mapahamak sa digmaan? Ipaliwanag 8. Kung bibigyan kang pagkakataong magpaskil omag-post sa iyong social media account, ano ang iyong magiging mensahe sa mga kabataang katulad ni Sawsan na naipit sa digmaan? Ipaliwanag​

Answer:

gusto niyang masanay ito sa buhay

Explanation:

ito Ang anwer sa number 3

See also  Paano Ginagamit Ang Bawat Pangungusap Sa Pakikipagkumikeyt N...