Naihahayag Ang Nakikitang Mensahe Ng Alamat. Ang Binasa Nating Alamat Ay Nagtataglay Ng…

Naihahayag ang nakikitang mensahe ng alamat.
Ang binasa nating alamat ay nagtataglay ng mensaheng maaaring kapulutan ng aral. Piliin at lagyan ng tsek (✓) ang lahat ng mensaheng taglay ng binasa. Ipaliwanag ang kahalagahan ng mga mensaheng nilagyan mo ng tsek (✓) sa buhay ng isang kabataang tulaad mo.

1. Mahal na mahal ng ama ang lahat ng kanyang mga anak.

2. Ipinagbili ng ama ang lahat ng mayroon siya para lang maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak.

3. Sumuway ang mga anak sa kagustuhan ng kanilang ama.

4. Ang kapakanan pa rin ng mga anak ang nasa isipan ng ama kahit pa naging suwail sa kanya.

5. Kapahamakan ang kinasadlakan ng mga anak na hindi sumunod sa kanilang magulang.

6. Ikinamatay ng ina ng pitong dalaga ang hirap sa pag-aalaga sa kanila.

7. Nagsisi at muling nagbalik sa naghihintay na ama ang kanyang mga anak.​

Answer:

6

Explanation:

dahil mahal na mahal niya ang kaniyan anak mwua

See also  Ano Ang Pinagkaiba Ng Ponemang Katinig Sa Ponemang Patinig Ayon S...