Namatay Hindi Bumaho Hindi Nilibing Dahil Malayo

namatay hindi bumaho hindi nilibing dahil malayo

Answer:

I think its ahh i think ahhh

See also  Ang Sumusunod Ay Aspekto Ng Kalayaan, Maliban Sa: A. Kalayaan Mula...