Namatay Hindi Mabaho , Hindi Mailibing Kasi Malayo.

Namatay hindi mabaho , hindi mailibing kasi malayo.

BUGTONG

Ang sagot sa bugtong na ito ay “ilaw.”

Ang ilaw ay hindi mabaho dahil ito ay walang amoy, at hindi mailibing kasi ito ay nasa malayo, nasa itaas, o nasa ibabaw, kaya hindi ito nailalibing sa lupa.

Ang bugtong na “Namatay hindi mabaho, hindi mailibing kasi malayo” ay nagtutukoy sa ilaw. Ang ilaw ay hindi mabaho dahil ito ay walang amoy, ito’y nagsisilbing liwanag na nagbibigay buhay sa paligid. Hindi rin ito maililibing kasi ito ay matayog, nasa taas, o nasa itaas na bahagi ng tahanan o lugar. Ito ay karaniwan nasa mga lampara, ilawang-kisame, o ilawang-dingding na nagpapailaw at nagpapakaliwanag sa mga gawain ng tao, nagbibigay sigla sa gabing madilim, at nagdadala ng pag-asa sa mga panahon ng kadiliman.

Ang mga bugtong ay may mahalagang papel sa kultura at tradisyon ng mga tao.  Ang isa sa kahalagahan nito ay ang pagpapalawak ng bokabularyo.

Pagpapalawak ng Bokabularyo: Sa pagtugon sa mga bugtong, kailangang isipin at gamitin ang masalimuot na mga salita at talinghaga, na nagiging daan para sa pagpapalawak ng bokabularyo ng mga tao.

Ang mga bugtong ay may malaking kontribusyon sa pagpapalawak ng bokabularyo ng mga tao. Sa pagtugon sa mga ito, kinakailangan ng mahahabang pag-iisip at pagsusuri ng mga posibleng sagot. Ito ay nagpapalawig ng kaalaman at kaunawaan sa iba’t ibang salita at talinghaga na hindi basta-basta nabibigyang pansin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap.

Ang paggamit ng masalimuot na mga salita at pag-unawa sa mga talinghaga ay nagbubukas ng mga pintuan ng kaalaman at kultura. Ito ay nagbibigay-daan upang mas makilala ang mga katutubong salita, mga idyoma, at mga kahulugan nito na kadalasang hindi napapansin sa karaniwang pag-uusap. Sa pagbuo ng mga sagot sa mga bugtong, nagiging mas maganda ang paggamit ng wika at mas naiintindihan ang malalim na kahulugan ng mga salita.

See also  Umaasa Ka Ba Sa Pagkakataon Habang Pinipili Mo.ipaliwanag​

Bugtong:brainly.ph/question/21458707

#SPJ1