Namatay Na Hindi Nakapagpa Jesus?

Namatay na Hindi nakapagpa Jesus?

Answer:

Namatay siya at nabuhay

Explanation:

See also  Ikaw Para Saan At Para Kanino Ka Nagpapakatatag​