Nasa Taas Po Yung Kuwento Gowain Sa Pagkatuto Bilang 2: Batay Sa Kuwentong N…

Nasa Taas Po Yung Kuwento Gowain Sa Pagkatuto Bilang 2: Batay Sa Kuwentong N…

nasa taas po yung kuwento
Gowain sa Pagkatuto Bilang 2: Batay sa kuwentong nabasa, sagutin
ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang
papel.
1. Bokit tinawag ang barangay na Barangay Mabilis?
2. Ano ang ginawang mabilis ng Barangay?
3. Bakit sila nagkakagulo nalilito, at nag-aaway?
4. Ano ang kailangan ng Barangay?
lanaan ng​

Answer:

1.dahil ang mga tao ay mabilis

2.ewan

sagutin ang tanong sa ibaba isulat ang iyong sagot sa loob ng puso

Sagutin ang mga sumusunod na tanong brainly. Tanong sumusunod sagutin freedukasyon isulat sagutang sagot iyong. Gawain sa pagkatuto bilang 3 ang mga sumusunod ay hakbang ayon sa

A. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa tekstong na iyong

Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa iyong nabasa. Mga sumusunod isulat tanong sagutan sagutin mag patalastas sagutang sagot brainly. Gawain sa pagkatuto bilang 2basahin ang kwento sa ibaba at sagutin ang

Pag-unawa sa Binasa A. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang mga

Sagutan ang mga sumusunod na tanong isulat ang sagot sa sagutang papel. Sagutin sumusunod mga tanong dn gawain iyong isulat sagutang sagot tip. Tanong sumusunod sagutin freedukasyon isulat sagutang sagot iyong

Gawain Sa Pagkatuto Bilang 3 Ang Mga Sumusunod Ay Hakbang Ayon Sa | Hot

Mga sumusunod iyong sagot sagutang isulat sagutin tanong smartanswer. Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel gawain 6. Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa iyong nabasa

Sagutin Ang Mga Gabay Na Tanong Ng Iyong Guro - Conten Den 4

ang mga tanong sagutin ng iyong gabay sumusunod dn gawain sagot isulat pagkatuto bilang guro sagutang brainly

Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel gawain 6. A. sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa tekstong na iyong. Sagutin ang mga sumusunod na tanong isulat ang sagot sa iyong sagutang

Sagutin Ang Mga Sumusunod Na Tanong Isulat Ang Sagot Sa Iyong Sagutang

sumusunod tanong sagutin iyong isulat gawain sagutang sagot

Tanong sagutin upang gawain brainly binasa maunawaan higit batay nabasa. Mga sumusunod isulat tanong sagutan sagutin mag patalastas sagutang sagot brainly. Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa iyong nabasa

See also  Kawalan Ng Malasakit Sa Mga Kapatid At Pager Rebel De Sa Magulang May Kalayaa...

Sagutin Ang Mga Sumusunod Na Tanong Isulat Ang Sagot Sa Iyong Sagutang

sagutin sumusunod mga tanong dn gawain iyong isulat sagutang sagot tip

Sagutin ang mga sumusunod na tanong isulat ang sagot sa iyong sagutang. Batay gabay mga tanong dn sagutin brainly alamat salitang iyong bilang nabuo isipan kaalaman bigyang gawain ukol. Sagutin ang mga tanong ayon sa epikong