Pa Help Po Pa Answer 36. ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MANGHAHASIK Ang Talin…

pa help po pa answer

36. ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MANGHAHASIK Ang talinghaga tungkol sa Manghahasik. “ May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi naming nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa’y walang gaanong ugat. May binhi naming nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang mensahe ng parabula ay tumutukoy sa______________________. *

A. Paniniwalang pinatatatag dahil sa pagsubok

B. Pagkagustong lumago dahil sa mga taong kasama niya

C. Pagnanais ng pananampalataya dahil sa kawalang ng pag-asa

D. Pananampalatayang pinalalalim dahil sa lubusang pagtanggap dito.

37. ALIBUGHANG ANAK “ Nararapat na lamang na tayo’y magsaya at magdiwang, sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan” Ang mensahe ng parabula ay tumutukoy sa______________________. *

A. Pagmamahal ng ama sa anak

B. Pagpapatawad at pag-ibig ng magulang

C. Pagpapahalaga sa kayamanan ng magulang

D. Pagkakaroon ng patas na pagtingin sa mga anak.

38. ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA ILAW Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, ilalagay ito sa talagang patungan upang Makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad, at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Ang mensahe ng parabula ay tumutukoy sa______________________. *

See also  Positibong Kalusugan At Nutrisyon Dulot Ng Pantawid Pamilya​

A. Pagiging modelo ng paggawa ng tama.

B. Pagiging ilaw para sa mga nadidiliman.

C. Pagiging malihim upang pagtakpan ang kaibigan

D. Pagiging matapat upang malaman ang katotohanan

39. PUNO NG IGOS Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko’y hindi magkakabula Ang mensahe ng parabula ay tumutukoy sa______________________. *

A. Hindi totoo ang sinasabi ng nagsasalita.

B. Nagsasabi ng totoo ang nagsasalita

C. Hindi nagsisinungaling ang nagsasalita.

D. Sinasabi ng nagsasalita na mawawala ang langit at lupa.

40. ASIN NA WALANG KABULUHAN Mabuti ang asin. Ngunit kung ito’y mawalan ng lasa hindi na ito mapaaalat ulit. Walang kabutihang maibibigay sa lupa ni sa tambakan man ng dumi na kinukunan ng pataba. Kaya’t ito’y itinatapon na lamang ng mga tao. Ang mensahe ng parabula ay tumutukoy sa______________________. *

A. Lupa at asin

B. Lupang pinangako

C. Asin na nawalan ng lasa

D. Walang kabuluhang bagay na itinatapon na

Answer:

36.A

37.D

38D

39.B

40.D

Explanation:

I hope it helps

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay, Paalam Mensahe Para Sa Namatay

Mensahe para sa namatay na ina. Mensahe para sa ina sa araw ng mga puso. Mensahe para sa ama watppad

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay : Kanta Para Sa Tropa Google

Ama namatay mensahe aking rizal tagalog. Mensahe para sa ina sa araw ng mga puso. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay

Tula Para Sa Ofw - Nehru Memorial

Mensahe para sa kaibigan. Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan

Pagdakila At Mensahe Para Sa Aming Mahal Na Ina - YouTube

mensahe ina mahal

Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Mensahe para sa ama watppad. Simpleng mensahe ng pasasalamat sa ama

Mensahe Para Sa Ama Watppad

Mensahe para sa kapatid na babae sa kanyang kaarawan. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay. Huling paalam

See also  A. Panuto: Bilugan Ang Tambalang Salita Sa Pangungusap. (10 Pts.) 1....

Emosyonal na liham ng isang anak para sa ama nito na may bago ng

Mensahe para sa namatay na ina. Walang hanggang paalam message. Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina

Mensahe Tungkol Sa Ama - mensahe ipinadala

Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Spoken poetry tagalog tungkol sa sarili ang ating sariling wika

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay - Ina Paalam Steemit / 49

Isang liham para araw ng mga ina.wmv. Paalam mensahe para sa ama na namatay. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay

Mensahe Para Sa Kapatid Na Babae Sa Kanyang Kaarawan - boses mensahe

Mensahe para sa kaibigan. Mensahe ina mahal. Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay - Makatang Pinoy Tagalog Poems

ama namatay mensahe aking rizal tagalog

Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Walang hanggang paalam message

Mensahe Para Sa Ama Watppad

Paalam mensahe para sa ama na namatay. Paalam tatay hanggang walang. Mensahe para sa ina sa araw ng mga puso

Mensahe Para Sa Kaibigan - Education Insights

Mensahe para sa ama watppad. Mensahe para sa namatay na ina. Mensahe ama kaarawan kanyang

Spoken Poetry Tagalog Tungkol Sa Sarili Ang Ating Sariling Wika

Tula tungkol sa tatay. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay, Paalam Mensahe Para Sa Namatay

Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina. Mensahe kay inay. Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama

Mensahe Para Sa Namatay Na Ina - matatanda namatay

Tula tungkol sa tatay. Mensahe para sa ama watppad. Walang hanggang paalam message

Mensahe Para Sa Ama Sa Kanyang Kaarawan

kaarawan kanyang mensahe ama kaibigan

Mensahe para sa ama watppad. Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa. Mensahe para sa ina sa araw ng mga puso

HULING PAALAM | Spoken Word Poetry - YouTube

paalam huling word

Spoken poetry tagalog tungkol sa sarili ang ating sariling wika. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa

See also  1. Ano-ano Ang Nakita Nating Mga Detalye Sa Pagsulat Ng Talaar...

Mensahe para kay inay - YouTube

mensahe kay inay

Mensahe para sa kaibigan. Huling paalam. Mensahe ama kaarawan kanyang

Mensahe Para Sa Mag Aaral

Ng mga ina para araw liham isang. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay

Mensahe Para Sa Ama Sa Kanyang Kaarawan

mensahe ama kaarawan kanyang

Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay. Simpleng mensahe ng pasasalamat sa ama. Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina

Billy Crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa

Mensahe para sa ama watppad. Ng mga ina para araw liham isang. Emosyonal na liham ng isang anak para sa ama nito na may bago ng

Tula Tungkol Sa Tatay - sakahala

Mensahe para sa ama watppad. Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama. Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina

Mensahe Para Sa Ina Sa Araw Ng Mga Puso

Mensahe ama kaarawan kanyang. Mensahe para kay inay. Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape

Mensahe Para Sa Pumanaw Na Ina - mensahe ipinadala

Spoken poetry tagalog tungkol sa sarili ang ating sariling wika. Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa. Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina

Simpleng Mensahe Ng Pasasalamat Sa Ama - boses mensahe

Walang hanggang paalam message. Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama. Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina

Walang Hanggang Paalam Message

paalam tatay hanggang walang

Mensahe para sa namatay na ina. Paalam mensahe para sa ama na namatay. Kaarawan kanyang mensahe ama kaibigan

MENSAHE NG ISANG ANAK PARA SA KANYANG AMA - YouTube

mensahe isang

Mensahe para sa ama watppad. Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google. Mensahe para sa kapatid na babae sa kanyang kaarawan