Paano Masasabing Ang Antas Ng Kalagayan Sa Lipunan Ng Mga Kababaihan Ngayon Ay Naiangat…

paano masasabing ang antas ng kalagayan sa lipunan ng mga kababaihan ngayon ay naiangat na?​

Answer:

Base sa kanilang trabaho

Explanation:

Noon, ang mga kalalakihan lang ang may kakayahang magtrabaho at gawin ang kanilang mga nais. Nasa bahay lamang ang mga babae, sila ang umaasikaso sa lahat ng gawaing pambahay.

Ngayon naman ay kahit anong propesyon ay kayang kunin ng mga kababaihan kung gugustuhin man nila. Marami na ring mga kababaihan na kabilang sa politiko, nagkakaroon na ng kapangyarihan ang mga kababaihan sa lipunan.

See also  Ano Ang Doodling Sa Larawan​