Paano Mo Maipapakita Ang Mensahe Ng Pag-asa Sa Sumusunod Na Sitwasiyon? Sa Iyong Pam…

Paano mo maipapakita ang mensahe ng pag-asa sa sumusunod na sitwasiyon?

Sa iyong pamilya: Anim kayong magkakapatid na sabay nag-aaral sa hayskul at kolehiyo. Ang iyong ina ay simpleng maybahay lamang at ang iyong ama ay isang janitor na nagsusumikap na mapagtapos kayo sa pag-aaral. Madalas kulang ang kinikita ng iyong ama dahil labis ang gastusin sa paaralan at sa bahay, minsan nakakakita ka na ang iyong mga kaklase ay may mga gamit na kahit kalian hindi mo pa naranasang magkaroon nito. Subalit, hindi talaga sapat ang budget ninyo para sa pangunahing pangangailangan upang mabilhan ka pa nito. Paano makakatulong ang pag-asa sa kalagayan ninyong ito?

Answer:

mag aral ng mabuti at wag maging pabigat sa magulang.gawin ang lahat upang makatipid at kung maaari humanap ng pwedeng mapag kuhanan ng pera

Explanation:

Answer:

magsumikap ako para makapagtapos sa pag aaral at para mabili ko Ang mga gusto

Explanation:

kailangan Kong mag aral ng mabuti at para makahanap ng magandang trabaho sa hinaharap

See also  Paano Ipinakikita Ang Komplikadong Buhay At Simpleng Buhay Sa Dalawang Tula?...