Paano Tatawa Ang Dalaga Ng Hindi Nakikita Ang Kanyang Ngipin Deep Word​

paano tatawa ang dalaga ng hindi nakikita ang kanyang ngipin deep word​

Takpan ang bibig gamit ang kamay habang tumatawa

See also  Itinuturing Na Diyos Ng Karunungqn,digmaan,at Katusuhan