Pagbigay Ng Bunga 1. Umuulan Ng Malakas 2. May Sipon At Ubo Si Denise. 3. Gusto…

Pagbigay ng bunga

1. Umuulan ng malakas

2. May sipon at ubo si Denise.

3. Gustong mamasyal ni Sarah.

4. Napansin ni melody na pagod si nanay.

5. Naawa si Ruth sa matandang pulubi.

6. Pangarap ni Vicky ang maging isang doktor.

7. Hindi nakapag aral si Joshua sa isang pag-susulit.

8. Pudpod at masikip ang sapatos ni Rey.

9. May dalawang sasakyan na nagbungguan.

10. May bahay na nasusunog.​

Answer:

1. Bunga ng umuulan ng malakas: Pagbaha ng mga kalsada at mga lugar na mababa ang lebel, pagkasira ng mga taniman o pananim, pagkasira ng mga imprastraktura, pagkawala ng kuryente, o pagkabahala ng mga tao sa posibilidad ng pagbaha.

2. Bunga ng sipon at ubo ni Denise: Pagsama ng pakiramdam ni Denise, pagkabahala ng kaniyang mga magulang o kasamahan sa pag-aaral o trabaho, posibilidad ng pagkahawa sa ibang tao, o pagkabawas ng produktibidad dahil sa pagkaramdam ng sakit.

3. Bunga ng gustong mamasyal ni Sarah: Posibilidad ng kasiyahan at libangan para kay Sarah, pagkakaroon ng oras para makarelaks at makalayo sa mga gawain o responsibilidad, o pagkakataon na magkaugnay at magpalakas ng relasyon sa mga kasama sa paglalakbay.

4. Bunga ng pagkakapansin ni Melody na pagod si nanay: Posibilidad ng pag-aalala at pagkabahala ni Melody sa kalusugan at kagalingan ng kaniyang nanay, pagsisikap na maibsan ang pagod at mapagaan ang mga gawain ni nanay, o pagpapakita ng pagmamalasakit at pag-alala ni Melody sa kaniyang nanay.

5. Bunga ng awa ni Ruth sa matandang pulubi: Pagkakaroon ng kasiyahan at pagpapahalaga sa pagtulong sa ibang tao, pagpapakita ng pagmamalasakit at empatiya, o pagkakaroon ng pang-unawa at pagkilala sa mga pangangailangan ng mga nangangailangan.

See also  Malaming Ang Hangin Sa Bukid​

6. Bunga ng pangarap ni Vicky na maging isang doktor: Pagsisikap at determinasyon ni Vicky na makamit ang kaniyang pangarap, posibilidad ng tagumpay at pagkakamit ng kasiyahan at tunay na fulfillment, o pagkakaroon ng positibong impluwensiya sa mga pasyente at komunidad bilang isang doktor.

7. Bunga ng hindi nakapag-aral ni Joshua sa isang pagsusulit: Posibilidad ng kakulangan sa kaalaman o kakayahan ni Joshua sa partikular na paksang itinalakay sa pagsusulit, posibilidad ng negatibong epekto sa kaniyang marka o grado, o pagkakaroon ng determinasyon na mag-aral nang mas maayos at maging handa para sa mga susunod na pagsusulit.

8. Bunga ng pudpod at masikip na sapatos ni Rey: Pagkabahala ni Rey sa kaniyang kaginhawaan at kalusugan, posibilidad ng kawalan ng kaginhawaan sa paglalakad o paggalaw, o pagkakaroon ng pangangailangan na bumili ng mga bagong sapatos na kasya at komportable.

9. Bunga ng dalawang sasakyan na nagbungguan: Posibilidad ng pinsala o depekto