Pagkakapareho Ng Bataan At Zambales​

pagkakapareho ng bataan at zambales​

Answer:

lugar, merong mga tao, puno, mga hayop.

See also  Mithiin At Layunin Nyo Sa Buhay Bilang Mga Mag-aaral