Pagsasanay 1 Gawain 1: Paunang Pagtataya Panuto: Isulat Ang Salitang TAMA…

Pagsasanay 1

Gawain 1: Paunang Pagtataya

Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung ang pahayag ay wasto at MALI kung hindi.Ilagay ang sagot sa sagutang-papel.

________1. Ang pagpapatupad ng Sphere of Influence ng Kanluranin sa China at

ang pagpilit ng Estados Unidos ng Open Door Policy sa Japan ay mga patunay na

dumanas ng imperyalismo ang Silangang Asya.

________2. Upang ipahayag ang kanilang pagtutol mula sa panghihimasok ng mga

dayuhan, nagsagawa ng dalawang rebelyon ang mga Hapones.

________3. Niyakap ng mga Tsino ang impluwensiyang Kanluranin upang

magpalakas ng pwersa.

________4. Pakikidigma ang naging tugon ng Burma laban sa kolonyalismong

Kanluranin.

________5. Nagtayo ng Propaganda Movement at Rebolusyon ang Pilipinas upang

tutulan ang mga Espanyol sa mga maling patakaran nito sa bansa.

________6. Layunin ng Rebelyong Taiping na mapabagsak ang Dinastiyang Qing

upang mahinto na ang pamumuno ng mga dayuhan sa China.

________7. Dahil sa pagtatatag ng People’s Republic of China, napalayas ng mga

komunistang Tsino ang mga Kanluranin at muling nakamit ang kalayaan.

________8. Ganap na nakamit ng mga Indonesian ang kalayaan dahil sa isang

matagumpay na rebolusyon na kanilang inilunsad matapos ang Ikalawang

Digmaang Pandaigdig.

________9. Ang samahang itinatag ni Aung San Suu Kyi na Anti – Facist People’s

Freedom League ay hindi nagtagumpay na mapatalsik ang mga Hapones.

_______10. Bunga ng pagkakaiba ng kanilang lahi at kultura, hindi nakamit ng mga

taga Indochina ang pagkakaisa upang labanan ang mga mananakop na Kanluranin.

Answer:

1TAMA

2.TAMA

3.MALI

4.TAMA

T.

Mga Kultura At Tradisyon Sa Mindanao - Mobile Legends

Ibat ibang uri ng kultura sa pilipinas. Kultura ng japan. Hapon kultura pagkain mga kulturang pilipinas ekonomiya naiambag kasuotan relihiyon kaugalian noon pamumuhay ngayon panitikan tradisyonal

See also  Teritoryongipinagkatiwalasa Mga Conquistador O Mga Espanyol Na Katulong Sa Paglaganap Ng...

Kultura at mga Tradisyon sa Pilipinas

Kultura asya mga ang babaeng sash nakasuot relihiyon. Mga kultura at tradisyon sa mindanao. Ibat ibang uri ng kultura sa pilipinas

Ano ang Kultura? | Gabay Filipino

kultura gabay

Kultura ng japan. Wika ng mga taga france. Kultura at mga tradisyon sa pilipinas

Batay sa kultura ng mga Hapon, isulat sa loob ng kahon ang mga salitang

Kultura ng japan. Ano ang kultura?. Limang kultura tradisyon kaugalian ng mga taga mindanao

Mga Kultura Edukasyon Relihiyon At Ekonomiya Sa Bansang Pilipinas

Kultura ng japan. Kultura asya mga ang babaeng sash nakasuot relihiyon. Kultura tradisyon bansang pilipinas paniniwala hapon kaugalian noon kasuotan ngayon relihiyon ekonomiya philippin pamumuhay panitikan

Wika Ng Mga Taga France

Kultura kaugalian noon ngayon relihiyon panitikan hapon ekonomiya pamumuhay. Limang kultura tradisyon kaugalian ng mga taga mindanao. Hapon kultura kulturang pilipinas bansang tradisyon

Kung Iba Iba Ang Kultura Ng Mga Pamayanang Etniko Sa Asya - Mobile Legends

Kultura hapon kasuotan noon ngayon panitikan ekonomiya relihiyon paniniwala. Kasuotan ng mga taga ifugao. Hapon ng mga kultura bansang ang ika noong tanka ginawa haiku