PAGSASANAY Panuto: Basahin Ang Isa Pang Teksto Na May Kaugnayan Sa Mga Pangyayari N…

PAGSASANAY Panuto: Basahin ang isa pang teksto na may kaugnayan sa mga pangyayari na nagpapahayag ng sanhi at bunga. Cybercrime: Sugpuin (Editoryal) ni Teresa Padolina Barcelo Isa sa lumalaganap na suliranin sa makabagong teknolohiya ang cybercrime. Ito ang maling pamamaraan ng paggamit ng internet. Dahil dito, ipinatupad ang batas tungkol sa Cybercrime Prevention Act of 2012 o Republic Act No. 10175. Paano ba matitigil ang cybercrime kung wala ng ibang paraan ang mga tao upang kumita ng pera? Sana ay matagal nang ipinatupad ang batas na ito upang matigil na ang ganitong krimen. Matagal nang namamayagpag ang problema sa cybercrime sa bawat Pilipino partikular na sa kabataan at kababaihan na halos nagsisimula sa edad na walong taong gulang pataas. Sa pamamagitan ng R.A. No. 10175 na may layuning matigil ang ganitong krimen, madali na itong malulutas. Sinasabing ang internet ay daan upang mas madagdagan ang ating kaalaman at madaling makakonekta sa mahal sa buhay, kaibigan at kapuwa. Nakalulungkot lamang isipin na sa kabila ng magandang dulot nito, ang iba’y ginagamit ito sa paninirang-puri lalo na sa Facebook at Twitter. Sugpuin, ikulong, parusahan ang masasamang nilalang na nagiging dahilan ng kapamahakan ng iba. Kilos! SANHI Barcelo, Teresa P. Yaman ng Lahi. 2015. Sunshine Publishing House, Inc. Quezon City: p. 403. Mula sa tekstong binasa, itala ang mga pangyayaring nagpapahayag ng sanhi at bunga Surin ang mga pang-ugnay na ginamit na sanhi o bunga ng pangyayari. Itala ang lyong sagot sa talahanayan na gagawin sa sagutang papel. BUNGA​

CYBERCRIME

Sanhi:

Paglaganap ng cybercrime – Ito ay isang malaganap na suliranin sa makabagong teknolohiya.

See also  Nakasusuri Ng Isang Sanaysay Na Pormal At Di Pormal Na Gingamitan Ng Ba...

Maling pamamaraan ng paggamit ng internet – Ito ang pangunahing paraan kung paano nagiging sanhi ang cybercrime.

Kakulangan sa pagpapatupad ng batas – Ipinapakita nito ang kakulangan sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas laban sa cybercrime.

Pangangailangan ng pera – Binanggit sa teksto na isa sa mga dahilan kung bakit ito nagiging problema ay dahil sa pangangailangan ng mga tao na kumita ng pera.

Bunga:

Ipinatupad ang batas ukol sa cybercrime (Republic Act No. 10175) – Isa itong bunga ng problema sa cybercrime upang mapanagot ang mga nagkasala.

Pagtigil ng cybercrime – Layunin ng batas na ito na matigil ang ganitong krimen.

Problema sa cybercrime sa mga kabataan at kababaihan – Isa itong bunga ng problema na nabanggit sa teksto.

Mga masamang implikasyon ng maling paggamit ng internet – Kasama sa mga bunga ang paninirang-puri sa social media platforms tulad ng Facebook at Twitter.

Sa pangkalahatan, ang bunga ng problema sa cybercrime ay ang pagpapatupad ng Republic Act No. 10175 upang matigil ang ganitong krimen at ang mga kasamang implikasyon nito sa mga sektor ng lipunan tulad ng kabataan at kababaihan.

CYBERCRIME: brainly.ph/question/9059206

#SPJ1