Pagsisimula Ng Ang Alibughang Anak ​

pagsisimula ng ang alibughang anak

Answer:

May isang pamilyang may-kaya sa buhay. Ang mag-asawa sa pamilyang ito ay nag karoon ng dalawang lalaking anak. Simula’t sapul, ang ama ay nagbibigay na ng tulong sa kanyang mga anak. Sila rin ay magkasama sa matagal na panahon

Pero, isang araw, nag pasiya ang bunsong anak na kukunin na raw lamang niya ang mana ay napag-isipang mag-isa na lamang. Binigay ito ng kanyang ama at nagsimula nang umalis ang kanyang bunsong anak.

Ngunit, pagkalipas ng panahon, ginastos lamang ng bunsong anak ang kanyang manang pera. Bukod rito, nabaon pa siya sa utang. Dahil rito, naghirap ang bunsong anak. Matapos ito, bumalik naman ang bunsong anak sa kanyang ama at siya rin ay tinanggap.

Nung nalaman ito ng kanyang nakakatandan kapatid lumabas ito ng galit sa kanyang ama. Hindi niya matanggap ang kanyang desisyon. Ngunit, nalaman niya na ginawa lamang ito ng kanyang ama para malaman niya ang tunay na halaga ng isang pamilya.

Pagkatapos nito, nag bago ang kanyang saloobin sa nakababatang kapatid at pinatawad niya ito.

(Buod ng kwento)

See also  Ano Ang Ibig Sabihin Ng Uri Ng Tula?​