Pangalan: Pina Baitang: 1. Panuto: Sagutin Ang Sumusunod Na Mga Katanungan Sa Pamamagitan…

Pangalan: Pina
Baitang:
1. Panuto: Sagutin ang sumusunod na mga katanungan sa pamamagitan ng pagpili ng inyong sagot sa
patlang na inilaan bago ang numero.
Aral
Direksyon
Tema ng Akda
Produksyon
Mga Tauhan
199
1. Ang mga tao, bagay, hayop o artistang gumaganap sa talata o akda.
2. Ang mensahe ng akda/talata.
3. Ang proseso ng pagkakalikha ng talata/akda mula sa mga gumaganap, simbolismo at iba pa.
4. Ang uri ng talata/akdang binasa.
5. Ang mahusay na paglalarawan sa mga tauhan, kasuotan, at tagpuan para mapalitaw ang panahon
kapaligiran at maging makatotohanan.
Ran
6. Inday, Aling Peling, Fiona at Rico
7. Huwag agad maniwala sa mga nakakatext at pahalagahan ang pagsisikap ng magulang.
lado 8. Si Inday at ang Bago Niyang Selpon; makatotohanan.
9. Nagbagong sandali si Inday pagkatapos magkaroon ng selpon na naging dahilan ng pagsagot –
kanyang ina.
10. Sa bahay, nakaupo lang si Inday at palaging hawak-hawak ang kanyang selpon para magtex
kung ano-ano roon
sa kahon at pagsula​

Answer:

________

Explanation:

________________________

See also  Mga Halimbawa Po Ng Patinig At Katinig Na Salita