Pangarap Ng Pamilya (Anu-ano Ang Nais Na Makamit Ng Iyong Pamilya?) Edukasyon: Pa…

Pangarap ng Pamilya
(Anu-ano ang nais na
makamit ng iyong pamilya?)

Edukasyon:
Pangkabuhayan:
Kalusugan at Nutrisyon:
Pagpapagawa ng bahay:

Kalakasan ng Pamilya (skills,
qualification, achievements)
(Anu-ano ang iyong kakayahan o
ng iyong pamilya na makakatulong
na makamit ang iyong pangarap)
Barangay
Kailangang gawin upang
makamit ang pangarap?
(Anu-ano ang dapat
ninyong gawin para
makamit ang inyong mga
pangarap)
Kailangang Tulong
(Ano ang kailangang tulong
ng pamilya upang makamit
ang pangarap?)
Ahensya o organisasyong
Makakatulong
(Anong mga ahensya o
organisasyon ang
makakatulong sa pagkamit ng
inyong mga pangarap?)
Kailan Gagawin
(Anong hakbang ang kailangan
ng pamilya upang makamit ang
pangarap)​

Answer:

Lahat ay gagawin kong anong inuotos nang ating pamilya kasi cla ang ng papa aral sating kahit anong inuotos nng ating pamilya ay dapat natin sondin

See also  Lagyan Ng Tsek (√) Ang Tamang Pangangalaga Sa Sarili At X Kung Hindi. ___1. Nalili...