Panuto: Basahin Ang Isang Pormal Na Liham. Sagutin Ang Sumusunod Na Mga Tanong Na Ibinib…

Panuto: Basahin ang isang pormal na liham. Sagutin ang sumusunod na mga

tanong na ibinibigay tungkol sa mensahe nito.

mulat ng wakas

135 Kalye Abad Santos

Lungsog ng Ozamiz

Agosto 20, 2020

G. Philip D. Oracion

Tagapagpamahala

Jona’s General Merchandise Inc.

465 Kalye Lee Francisco

Cas kapag

g bahay.

kanyang

at ang

Mahal na Ginoo:

na may

Ang paaralang Sentral na Elementarya ng Bañadero ay may proyektong ginagawa

na palaruan para sa mga bata. Ito ay proyekto ng mga opisyales ng Supreme Pupil

Government sa taong ito.

ang ha

Os ng

rinzy

ang

ina

Nais naming humingi ng diskuwento sa mga bibilhin naming mga materyales na

gagamitin gaya ng;

1. semento

2. bakal

3. yero at

4. plywood

Taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong maagap na pagtugon. Maraming

salamat po.

gas

as

ng

Gumagalang,

Carlos A. Yagao

Pangulo ng SPG

Mga Tanong:

1. Ilang bahagi mayroon ang liham?

2. Sino ang sumulat sa liham?

3. Para kanino at saan ipapadala ang liham?

4. Tagasaan ang sumulat ng liham?

5. Bakit siya sumusulat?

Answer:

1.ang liham ay mayroong anim na bahagi

2.ang sumulat ng liham ay si carlos A.Yagao.

3.para kay G.Philip Oracion at ipapadala ang liham sa jonas merchandise inc456,kalye Lee francisco. 4.taga 135 kalye Abad Santos Lundod ng ozamis. 5.dahil nais nilang humingi ngdiskuwento sa bibilhin nilqng materyales para sa kanilang proyekto.

See also  Buod Ng Kabanata 30 El Filibusterismo