Panuto: Basahin Ang Mga Pahayag Sa Ibaba. Piliin At Isulat Sa Patlang Ang Le…

Panuto: Basahin ang mga pahayag sa ibaba. Piliin at isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. ______ 1. Ito ang pangalan ng makapangyarihang ibong nakatira sa puno ng Piedras Platas na makikita sa Bundok Tabor. a. agila b. ibong maya c. kalapati d. ibong adarna ______ 2. Siya ang hari ng kahariang Berbanya. a. Haring Fernando c. Haring Salermo b. Haring Pedro d. Haring Juan ______ 3. Ang mga sumusunod ay mga anak ng hari at ni Reyna Valeriana maliban sa isa. a. Don Diego b. Don Juan c. Don Fernando d. Don Pedro ______ 4. Ang kabiyak ng hari ng Berbanya at ina ng tatlong magkakapatid. a. Reyna Leonora c. Reyna Juana b. Reyna Valeriana d. Reyna Isabel ______ 5. Ang malaking ahas na may pitong ulong nagbabantay kay Donya Leonora. a. kobra b. sawa c. serpyente d. higante

Answer:

ok

Explanation:

1. d

2. a

3. c

4. b

5. c

yan na po

pa brainliest naman po thanks

See also  11. Ito Ang Karaniwang Ginagamit Sa Pagbuo Ng Mga Kasangkapan...