Panuto: Basahing Mabuti Ang Bawat Pangungusap At Isulat Ang Titik Ng Tamang Sago Sa S…

Panuto: Basahing Mabuti Ang Bawat Pangungusap At Isulat Ang Titik Ng Tamang Sago Sa S…

Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at isulat ang titik ng tamang sago sa sagutang papel upang mabuo ito.

____1. na binigkas ng bata ang mga kataga.
A. mabilis B. maputi C. makapal D. mabango
2.Dumating at _____ pumasok si Mang Berto upang sopresahin ang anak sa at kanyang kaarawan. A. umaawit B. dahan-dahan C. noong Linggo D. malungkot
3. Habang umiiyak ay ____ na nanalangin si Jose para sa inang may sakit.
A. mapait B. taimtim C. tumatawa D. umiiyak 4. Binasa niya ang talumpati ng may ____ na boses.
A. malakas B. mapait C. mahinahon D. wala
5. ____ sa pagtatrabaho si Gng. Cruz para sa kanyang pamilya.
A. malakas B. matiyaga C. taimtim D. walang kibo
6. “Hindi ko akalaing ganito ka kagaling, Neneng. Napaganda ng iyong mga obra. Aayusin ko ang isang solo exhibit para sa iyong ipininta.”
A. Si Tito Dan ay interesadong magpaturo B. Si Tito Dan ay interesadong bumili
C. Si Tito Dan ay humahanga
D. Si Tito Dan ay malungkot
7. Sinasaktan ng ama ang kanyang mga batang anak kapag walang naiuuwing pera ang mga ito mula sa pangangalkal ng basura. Ang ama ay___
A. malupit B. mapagbiro C. masasakitin D. maasikaso
8. Ito ay isang paraan o proseso upang maluto o magawa ang isang pagkain. A. pagkain B. resipi C. kusina D. plato
9.Isang maikling mensahe na naghahatid ng mahalagang impormasyong .
A. resipi B. Kilos C. patalastas D. kuwento
10. Ang pagsunod ng wasto ng mga hakbang sa Isang Gawain ay nagdudulot ng magandang resulta.
A. tama B. mali C. Ewan D. Wala sa nabanggi​

See also  Tunghayan Ang Larawan. Subukang Sagutin Ang Mga Kasunod Na Katanungan...

Answer:

1. a

2. b

3. b

4. a

5. b

6. c

7. a

8. b

9. c

10. a

Explanation:

I hope makatulong

Panuto: Basahing Mabuti Ang Bawat Pangungusap At Isulat Ang Titik Ng Tamang Sago Sa S…

mensahe kay inay

Ama namatay mensahe aking rizal tagalog. Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google. Mensahe para sa kaibigan

MENSAHE NG ISANG ANAK PARA SA KANYANG AMA - YouTube

mensahe isang

Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay. Mensahe tungkol sa ama. Spoken poetry tagalog tungkol sa sarili ang ating sariling wika

Mensahe Para Sa Namatay Na Ina - matatanda namatay

Mensahe para sa namatay na ina. Emosyonal na liham ng isang anak para sa ama nito na may bago ng. Mensahe para sa ama watppad

Emosyonal na liham ng isang anak para sa ama nito na may bago ng

Walang hanggang paalam message. Mensahe para sa namatay na ina. Tula para sa ofw

Pagdakila At Mensahe Para Sa Aming Mahal Na Ina - YouTube

mensahe ina mahal

Mensahe para sa ina sa araw ng mga puso. Mensahe para sa mag aaral. Mensahe para sa kaibigan

HULING PAALAM | Spoken Word Poetry - YouTube

paalam huling word

Simpleng mensahe ng pasasalamat sa ama. Ng mga ina para araw liham isang. Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google

Mensahe Para Sa Mag Aaral

Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina. Mensahe ama kaarawan kanyang. Mensahe para sa ina sa araw ng mga puso