Payabungin Panuto: Basahin At Tukuyin Ang Mga Panghalip Na Ginamit…

Payabungin Panuto: Basahin at tukuyin ang mga panghalip na ginamit sa sanaysay na ito. Ihanay ito sa tamang uri ng panghalip. ) Ako at ang Aking Bayan Mahal ko ang aking bayan. Tahanan ito ng mapagpalang kamay na kumukupkop at nagpalaki sa akin. Dito ako lumaki at nagkaisip. Ang magagandang pangarap ay ditto ko binuo. Ang kanyang mahahabang hilera ng mga bundok ay sagana sa malalaking punongkahoy at magagandang orkids na pambihira sa buong mundo. Tahanan ito ng Waling-Waling na tila dito lamang makikita sa aking bayan. Ang Matataas na Bundok Apo ay tinitirhan ng pinakamalaking agila sa mundo. Kung ako ay nalulungkot tinatanaw ko ang kanyang luntiang lupain at ang dagat na kay lawak at kay lalim at nakasusumpong ako ng katahimikan at kapayapaan ng kalooban. Hindi ko maipagpapalit ang aking bayan anuman ang ganda at laki ng bansang dayuhan. Maliit man ang aking bayan, dito ko natatagpuan ang katahimikan ng aking buhay. Hindi ko hinahabol ang bilis na takbo ng araw. Hawak ko ang oras sa aking paggawa. May matatakbuhan ako sa oras ng aking pangangailangan. Pinagkunan : Daluyan, Batayang Aklat at Sanayang Aklat p. 148-149 PANAO PAMATLIG PANAKLAW PANANONG 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2.​

Ng ginamit na pamatlig ay Ako, aking, ko,aking

See also  Epekto Sa Buhay Ng Tao Ang Hindi Pagsunod Sa Batas At Paglabag Sa Mga Panuka...