Pinagmulan Ng Pangalan Ng BATAAN At ZAMBALES

Pinagmulan ng pangalan ng BATAAN at ZAMBALES

[tex]\sf\huge{✏Tanong}[/tex]

Pinagmulan ng pangalan ng BATAAN at ZAMBALES

[tex]\sf\huge{✏Sagot}[/tex]

BATAAN

Hindi nagtagal, sinabi ng alamat, inangkop din ng mga tao sa lokalidad ang termino ng mga prayle para sa lugar, at kinuha ang “Bataan” sa ibig sabihin bilang “ang lugar kung saan ang mga bata ay mahilig sa Batan,” pagtatapos ng alamat. Ang mga Pilipino noong unang panahon ay madaling nagbigay ng puwang sa mga opinyon ng mga dayuhan bilang bahagi ng kanilang mabuting pakikitungo.

ZAMBALES

Etimolohiya ang pangalan ng lalawigan ay nagmula sa salitang zambal, na isang Hispanized na termino para sa Sambali. Ang Sambal ay tumutukoy sa katutubong wika na sinasalita ng mga unang Austronesian na naninirahan sa lugar.

See also  Ang Bayanihang Ipinakita Ni Hen. Gregorio Del Pilar Ay_______??! -Jan...