PLANO NG KARERA KO Panuto: Basahin Ang Teksto. Anu-anong Mga Kakayahan, Talento At Pagp…

PLANO NG KARERA KO
Panuto: Basahin ang teksto. Anu-anong mga kakayahan, talento at pagpapahalagang
taglay ng mga tauhan ang makatutulong sa pagkakamit ng kanilang pangarap? Isulat
ang letra ng wastong sagot. Pumili lamang ng 5 sa bawat pangkal
Pangkat A
Bata pa lamang ay hilig na ni Johnny ang gumuhit
ng mga disenyo ng bahay Ngayong siya ay
nagbibinata at nasa haiskul na ay taglay niya pa
rin ang pangarap na ito
PANGARAP:
Maging
Arkitekto
Ano-anong mga kakayahan, talento at
pagpapahalaga ang dapat niyang paunlarin upang
makamit ang pangarap?
A Husay sa pakikipag-usap
B. Kaayusan
C Kalakasan
D. Katapangan
E. Pagguhit
F Pagiging malikhain
G. Pagiging mapagmasid
H. Pagkuha ng sukat
Pangkat B
PANGARAP:
Nais ni Janelle na maging guro sa elementarya.
Pinagbubutihan niya ang pag-aaral upang makakuha
ng matataas na marka at matanggap sa pamantasang
nais niyang pasukan sa kolehiyo.
Maging
Guro
Ano-anong mga kakayahan talento at pagpapahalaga
ang dapat niyang paunlarin upang makamit ang
pangarap?
A. Hindi pagiging judgemental
B. Husay sa pagsasalita
C Husay sa matematika
D. Katapangan
E Pagtitimpi
F. Pagiging mapagmasid
G. Pagkuha ng sukat
H. Tiyaga​

Answer:

1.C

2.H

God bless u kaya moyan Jesus loves u Hindi ka Iiwan Ng Panginoon kasama Mosya 🙂

See also  Magbigay Ng 5 Quotes Tungkol Sa Bakit Kailangan Pahalagahan Ang Buhay Natin