*Pyramid A. Lumang Kaharian B. Gitnang Kaharian C. Bagong Kahari…

*Pyramid
A. Lumang kaharian
B. Gitnang Kaharian
C. Bagong kaharian

*Imperyo
A.Lumang Kaharian
B. Gitnang kaharia
C. Bagong kaharian

*Pag angat ng reyna
A. Lumang Kaharian
B. Gitnang Kaharian
C. Bagong Kaharian

*Nomarchs
A. Lumang Kaharian
B. Gitnang Kaharian
C. Bagong Kaharian

*Chariot
A. Lumang Kaharian
B. Gitnang Kaharian
C. Bagong Kaharian​

Answer:

1. A

2.B

3.A

4.A

5.B

sana nakatulong, thanks!

See also  Sa Ilalim Ng Progresibo Ng Pagbubuwis Habang Tumatae Sa Kasi Kita Ng Mga Individual...