Reflection About Sa Ang Alibughang Anak​

reflection about sa ang alibughang anak​

Answer:

ano po ba ibig sabihin ng alibugha?

See also  Panuto: Basahin Nang Maayos Ang Bawat Tanong. Ilagay Ang Tamang Sagot Sa Answer Sheet....