Reflection Tungkol Sa Lipunang Pang Ekonomiks​

reflection tungkol sa lipunang pang ekonomiks​

Lipunang Pangekonomiya

Answer:

Ito ay isang bahagi ng sektor ng lipunan na kung saan kinabibilangan ng ekonomiya o ugnayan sa pagitan ng mga pribado at pampublikong sektor. Ito ay ginawa upang magkaroon ng palitan ng produkto. Natutugunan nito ang mga pangangailangan ng iba pang sektor ng lipunan. Ito ay nakapokus sa pangkabuhayang aspeto.

Mahalaga ang lipunang pangekonomiya sapagkat ito ang isa sa mga susi sa paglago o pag unlad ng isang bansa

Ang mga halimbawa ng lipunang pang ekonomiya ay ang mga sumusunod:

1. Kooperatiba

2. Non-Government Organizations

3. Non-Profit Organizations

4. Microbusinesses

5. Macrobusinesses

Sumangguni sa mga sumusunod na links para sa karagdagang kaalaman ukol sa paksa ng lipunan

Sumangguni sa mga sumusunod na links para sa karagdagang kaalaman ukol sa paksa ng lipunanKahulugan ng lipunan brainly.ph/ question/3/1369

Sumangguni sa mga sumusunod na links para sa karagdagang kaalaman ukol sa paksa ng lipunanKahulugan ng lipunan brainly.ph/ question/3/1369Kahalagahan ng lipunan brainly.ph/ question/560191

See also  ESP Gumawa Ng Poster Na Nagpapakita Ng Pag-unlad Sa Bansa​