Revised Na Kaalaman Tungkol Sa Ekonomiks

revised na kaalaman tungkol sa ekonomiks

Ekonomiks ay Binubuo nang pera,tao,trabaho,kagustuhan,kailangan,at limitadong yaman

See also  6. Ito Ay Epekto Ng Pagbubuga Ng Nakalalasong Usok Ng Mga Sasakyang De Makina At Mga P...