Sa Kabuuan Ang Pagkakaroon Ng Mga Kilusang Pangkababaihan Sa Iba't…

Sa Kabuuan Ang Pagkakaroon Ng Mga Kilusang Pangkababaihan Sa Iba't…

Sa kabuuan ang pagkakaroon ng mga kilusang pangkababaihan sa iba’t ibang bahagi ng Asya ay politikal, pangkabuhayan, pagkakapantay-pantay at mapabuti ang kanilang kalagayan sa tahanan at sa katibayan lamang ng paghahangad at pagkilos ng kababaihan upang makamit ang mga karapatang lipunan. Ngayon na natalakay at nasuri na ninyo ang aralin, atin namang susubukin ang inyong natutuhan sa pamamagitan ng mga sumusunod na gawain. GAMPANIN NG MGA KABABAIHAN​

Answer:

1tagahugas ng mga pinagkainan

2tagalinis o taga walis sa bahay at bakuran

3taga paglaba

See also  19. Ang Inyong Barangay Ay Naghihikayat Ng Mga Kabataan Upang Ma...