Sa Tsart Sa Ibaba, Punan Ang Hinihingi Ng Bawat Kolum. Ang Susi…

Sa tsart sa ibaba, punan ang hinihingi ng bawat kolum. Ang susing salita sa bawat bilang ay ibinigay na para maging gabay mo sa pagsagot. Sundan ang ibinigay na halimbawa sa unang bilang

nonsense=report​

Answer:

SALITA

 1. Lahi
 2. pamayanan
 3. kingki
 4. sarat
 5. pandak
 6. nagpapauli-uli

Kahulugan Mula Sa Diskyunaryo

 1. Angkan
 2. komunidad
 3. kulot
 4. pango
 5. maliit
 6. nagpapabalik-balik

Susing Salita (Clue)

 1. Iisang dugo
 2. bayan
 3. buhok
 4. ilong
 5. taas ng tao
 6. galaw ng tao

Kasalungat na salita

 1. kaaway
 2. taga-ibang ibayo
 3. unat na buhok
 4. matangos
 5. matangkad
 6. ngpirmi

Halimbawang pangungusap gamit ang mga bigay na salita:

1. Ang mga Filipino ay may matapang at magandang lahi.

2. Ang amin pamayanan ay may pagtutulungan sa panahon ng trahedya.

3. Ang mga katutubong aeta ay may kingki na buhok.

4. Ang mga pilipino ay may likas na sarat na ilong.

5. Ang mga katutubo mula sa bundok ay pandak.

6. Ang mga bata ay nagpauli-uli sa kakahuyan dala ang mga bunga na kanilang napitas. #BrainlyFast

Panuto: Ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa

Basahin ang halimbawa, ibigay ang analogong hinihingi sa mga bawat. Ibigay ang mga hinihingi sa bawat kahon sa salitang nakapaloob sa bilog. Gawain sa pagkatuto bilang 4: ibigay ang hinihingi sa bawat kolum

Gawain 1: Panuto: Suriing Mabuti Ang Sarili At Ibigay Ang Sagot Ayon Sa

Ibigay ang mga impormasyong hinihingi ayon sa binasang teksto upang. Sagot isulat bawat sagutang ibigay. Ibigay ang tamang sagot sa hinihingi sa bawat item isulat ang sagot sa

Ibigay ang mga hinihingi sa bawat kahon sa salitang nakapaloob sa bilog

Basahin ang halimbawa, ibigay ang analogong hinihingi sa mga bawat. Nos isagawa panuto: ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. gawin ito sa. Ibigay ang mga impormasyong hinihingi ayon sa binasang teksto upang

gawain 4 panuto ibigay ang hinihingi sa bawat bilangA. mga gawain na

Ibigay ang kahulugan ng paghahambing at uri nito. Ang ng mga malaman isang mainam bahagi kagamitan kahoy tukuyin. Gawain 1 panuto:basahin ang mga pahayag sa ibaba at tukuyin kung ano

See also  4 Na Dahilan At Epekto Ng Polusyon Sa Tubig?​

Gawain 2: CROSSWORD Panuto: Alamin ang mga Likas na Yamang matatagpuan

Panuto: ibigay ang hinihingi sa bawat bilang.piliin ang tamang sagot sa. Ibigay ang mga hinihingi sa bawat kahon sa salitang nakapaloob sa bilog. Panuto: ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. isulat ang sagot sa

I.Panuto: Punan ang hinihingi sa bawat kolum. Isulat ang tamang

Tukuyin ang tiyak na detalye. ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. Ibigay ang salitang inilalarawan ng bawat bilang isulat ang sagot sa. Ang ng mga malaman isang mainam bahagi kagamitan kahoy tukuyin

Tukuyin ang tiyak na detalye. Ibigay ang hinihingi sa bawat bilang

ang ng bilang bawat ibigay hinihingi piliin sagot tukuyin isulat tamang loob tiyak detalye kahon bago patlang

Panuto:kumpletuhin. ibigay ang hinihingi sa bawat bilang…tyy. Panuto:ibigay ang hinihingi sa bawat bilangpa help po:)). Ibigay ang layunin ng bawat kilusang nakibaka para sa kalayaan noong