Saan Patungkol Ang "Munting Kahon Ng Pangarap" Na Halimbawa Ng Dula? ​.

Saan patungkol ang “Munting Kahon ng Pangarap” na halimbawa ng Dula? ​.

Sinta naalala mo pa noong unang araw na magtagpo ang mga mata.Mga tala sa langit ay bumaba,tila’y liwanag ay nagbabadya ng bagyo sa pusong nawala.Oh sinta sana naalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa, kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa huling indak ng mga paa alam kong habang buhay iibigin kita.Sinta naalala mo pa noong unang araw na magtagpo ang mga mata.Mga tala sa langit ay bumaba,tila’y liwanag ay nagbabadya ng bagyo sa pusong nawala.Oh sinta sana naalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa, kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa huling indak ng mga paa alam kong habang buhay iibigin kita.Sinta naalala mo pa noong unang araw na magtagpo ang mga mata.Mga tala sa langit ay bumaba,tila’y liwanag ay nagbabadya ng bagyo sa pusong nawala.Oh sinta sana naalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa, kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa huling indak ng mga paa alam kong habang buhay iibigin kita.Sinta naalala mo pa noong unang araw na magtagpo ang mga mata.Mga tala sa langit ay bumaba,tila’y liwanag ay nagbabadya ng bagyo sa pusong nawala.Oh sinta sana naalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa, kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa huling indak ng mga paa alam kong habang buhay iibigin kita.Sinta naalala mo pa noong unang araw na magtagpo ang mga mata.Mga tala sa langit ay bumaba,tila’y liwanag ay nagbabadya ng bagyo sa pusong nawala.Oh sinta sana naalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa, kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa huling indak ng mga paa alam kong habang buhay iibigin kita.Sinta naalala mo pa noong unang araw na magtagpo ang mga mata.Mga tala sa langit ay bumaba,tila’y liwanag ay nagbabadya ng bagyo sa pusong nawala.Oh sinta sana naalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa, kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa huling indak ng mga paa alam kong habang buhay iibigin kita.Sinta naalala mo pa noong unang araw na magtagpo ang mga mata.Mga tala sa langit ay bumaba,tila’y liwanag ay nagbabadya ng bagyo sa pusong nawala.Oh sinta sana naalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa, kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa huling indak ng mga paa alam kong habang buhay iibigin kita.

See also  Sa Paggawa Ng Pananaliksik Bakit Kailangang Pinakahuling Isulat Ang Isang Abstr...