Saglit Na Kasiglahan Sa Ang Hukuman Ni Mariang Sinukuan Pakisagot Po Ng Maayos Thank…

saglit na kasiglahan sa ang hukuman ni Mariang sinukuan

pakisagot po ng maayos thanks po​

san ba ang tanong? wala namang tanong?

See also  Bumuo Ng Sariling Katang Tula Na Nag Lalaman Ng Tatlo O Higit Pang Saknong...