Salungguhitan Ang Mga Salitang Pahambing Na Ginamit 5.silang Mag Magkaibigan Ay Kapw…

salungguhitan ang mga salitang pahambing na ginamit

5.silang mag magkaibigan ay kapwa may pangarap sa buhay

6.magkasimbait ang mga asawa ng kaniyang mga kapatid

7.walang gaanong krimeng nangyari ngayon may covid-19 kaysa nakaraan

8.sintibay ng punong narra ang kanilang pagmamahalan sapagkat di-madaling mabuwag

9.mas maganda ang bahay nila ngayon kaysa noon

10.di hamak na mas matangkad siya kaysa noon

Answer:

5.ay kapwa

6.magkasimbait

7.kaysa

8.sintibay

9.kaysa noon

10.kaysa noon

See also  Siya Ang May-ari Ng Trono Ng Malayang Kaharian Ng Berbanya ​