Sampung Impormasyon Tungkol Sa Ekonomiks

sampung impormasyon tungkol sa ekonomiks

1. Ang dalawang uri ng ekonomiks- Maykroekonomiks at Makroekonomiks

See also  Paano Napananatili Ng Sistema Ng Monarkiya Ang Kapangyarihan Ng Pamu...