Sanaysay Tungkol Sa Konsepto Ng Ekonomiks​

sanaysay tungkol sa konsepto ng ekonomiks​

Answer:

Ang Ekonomiks ay isang sangay ng Agham Panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunag-yaman. Ito ay nagmula sa salitang Griyego na oikonomia, ang oikos ay nangangahulugang bahay at nomos na pamamahala.  Ang konsepto ng ekonomiks ay isang paraan upang matukoy ang mga mahahalagang konsepto sa kabuuan ng pag-aaral. Gayundin naman ang pagpapaliwanag kung paano nailalapat ang mga mahalagang konsepto ng ekonomiks sa araw-araw na pamumuhay ng isang mamamayan o isang bansa bilang kabuuan.


Answer: Answer:

Ang ekonomiya ay naroroon sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay.

Paliwanag:

Ang ekonomiya ay naroroon sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang ekonomiya ay tumutukoy sa paggawa, pamamahagi, at pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo. Bilang isang mag-aaral, gumagamit din kami ng mga patakaran ng ekonomiya tulad ng kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyo tulad ng pagtuturo o trabaho sa isang tindahan atbp at ibigay ang mga serbisyong ito sa ibang tao. Sa perang ito ang estudyante ay bibili ng mga aytem ayon sa kanilang mga pangangailangan tulad ng mga libro at iba pang mga nakatigil na item.

See also  Na Katulong Ba Ang LA Solidaridad Sa Mga Pilipino? Sa Paanong Paraan.