Sanaysay Tungkol Sa Pagtakbo Ng Ekonomiks​

sanaysay tungkol sa pagtakbo ng ekonomiks​

Answer:

Ang ekonomiks ay ang pag-aaral nga mga pamamaraan kung paano nagbabahagi ang mga mamamayan at bansa ng kanilang limitadong pinagkukunang-yaman upang matugunan ang kanilang walang katapusang kagustuhan.Ang ekonomiks rin ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ng tao at lipunan at limitadong pinagkukunang-yaman upang makagawa at maipamahagi ang iba’t ibang produkto at serbisyo sa mga tao at iba’t ibang pangkat ng lipunan para sa kasalukuyan at sa hinaharap.

See also  Maaari Mo Bang Gawin Ang Mga Sumusunod Nang Sabay-sabay​