Short Story,peom Or Song With Deep Word, Context Clue, And Meaning ​

short story,peom or song with deep word, context clue, and meaning ​

Answer:

punong kahoy- isang tula na inihahalintulad nya ang kaniyang sarili sa isang punong kahoy.

See also  Reflection Quote "It Is Not How Much We Have, But How Much We Enjoy That...