Simbolikong Kahulugan Ng Kaharian​

simbolikong kahulugan ng kaharian​

Answer:

Isinisimbolo ng kaharian ang langit

hope it helps

MARK AS BRAINLIEST

See also  Dala-dala Ni Psyche Ang Lampara Habang Siya'y Naglalakad Sa Madilim Na Silid​