Suliranin Sa Mensahe Ng Butil Ng Kape

suliranin sa mensahe ng butil ng kape

ang suliranin ay ang madaling pagsuko sa mga pagsubok sa buhay ng kaniyang anak.

See also  Pilipino Dula Tungkol Sa Mahirap At Mayaman