Sumulat Ng Essay Tungkol Sa Iba't-ibang Paglabag Sa Katarungang Panlipu…

Sumulat ng essay tungkol sa iba’t-ibang paglabag sa katarungang panlipunan.​

Answer:

huh? hi 🙂 😉

Explanation:

I don’t know

See also  Paano Mahinto Ang Paglabag Sa Paggalang Sa Buhay ?​