Sumulat Ng Tig Dalawang Pagkakaiba Ng Produkto At Serbisyo Sa Hanay A At Pagkakahalint…

sumulat ng tig dalawang pagkakaiba ng produkto at serbisyo sa hanay A at pagkakahalintulad ng lampara sa hanay B.​

Answer:

Explanation:

PAGKAKAIBA

1. Produkto

– Consumable (nauubos)

– Nahahawakan

– May hangganan (expiration)

– Maaring mga kagamitan

– Maaring itago

– Maaaring ibalik

– May manufacturer

– Kagamitan ang binabayaran para sa transaksyon

2. Serbisyo

– Intangible (hindi nahahawakan)

– Walang kagamitang naililipat sa ibang tao

– Kwalidad ng serbisyo ang pinakafeature

– Tao ang binabayaran sa transaksyon

– Walang expiration date o hangganan

– Hindi pwedeng ibalik

– Hindi pwedeng itago

PAGKAKATULAD

1. Parehong pangangailangan

2. Nasa mercado

3. Sumusunod pa din sa demand and supply law

4. Parehong tao ang kumokontrol

5. Maaring gamitin pareho bilang produkto at serbisyo

6. Naapektuhan din ng inflation

7. Parehong mahalaga sa pang-araw-araw

https://brainly.ph/question/4265218

#BrainlyFast

 

See also  Do You Believe Toxic Masculinity And Toxic Feminity? Do You Think It Is S...