Tama O Mali Hindi Nagkaroon Ng Epekto Ang La Ilustracion Sa Pilip…

Tama o Mali Hindi nagkaroon ng epekto ang La Ilustracion sa Pilipinas dahil malayo ang Europe sa Pilipinas

Answer:

Mali

Explanation:

Sapagkat sa pandaigdigang pangyayari katulad ng pagpapalaganap ng kaisipang La Ilustracion ay naka impluwensiya sa pagbubukas ng Suez Canal, Pagkakaroon ng Liberal na Pinuno at pagusbong ng pangitnang uri nag resulta sa pagusbong ng kamalayang Pambansa at Pakikibaka.

See also  Vocabulary Word Of Exhausted​