TAMA O MALI PANUTO: Isulat Ang TAMA Kung Ang Pahayag Ay Nagsasaad Ng Tamang Impormas…

TAMA O MALI
PANUTO: Isulat ang TAMA kung ang pahayag ay nagsasaad ng tamang impormasyon at
MALI naman kung ito ay nagsasaad ng Di tamang impormasyon.
1. Ang Newborn screening program ay isa sa mga programang pangkalusugan ng
pamahalaan para sa mga bagong silang na sanggol.
2. Ang DPWH ay ang ahensya ng pamahalaan na naglalayong mangasiwa sa teknikal na
edukasyon at pagunlad na kasanayan sa Pilipinas.
3. Naglalayon ang K-12 Program ng pamahalaan na magkaroon ng lubos at tuloy-tuloy na
pagkatuto ng mga batayang kasanayan ang mga mag-aaral.
4. Ang Deped ay ahensya ng pamahalaan na responsible sa pamamahala ng mataas
kalidad ng edukasyon.
5. Upang matiyak na may akses ang mga bata at ina sa inirekomendang mga bakuna,
inilunsad ng pamahalaan ang Exponded program for immunization.
6. Ang DOH ay ang ahensyang ngangasiwa sa mga gawaing pang edukasyon ng ating
bansa.
7. Ang Alternative Learning System (ALS) ay programang pang-edukasyon na
nangangalaga sa mga batang naguumpisa pa lamang matuto.
8. Ang COMPACK ay isang programang pangkalusugan ng pamahalaan na naglalayong
magbigay ng kumpletong gamot laban sa Altapresyon, diabetes, mataas na kolesterol,
impeksyon at sakit sa puso.
9. Ang iskolarship ay isang programa ng pamahalaan para sa mga mahuhusay ng magaaral
na walang sapat na pangtutos sa knaila pagaaral.
10. Ang Philhealth ay ang ahensyang naatasan ng pamahalaan na mangasiwa sa mga
gawaing pangkalusugan ng ating bansa.​

1. Tama

2. Mali

3. Tama

4. Tama

5. Tama

6. Mali

7. Tama

8. Tama

9. Tama

10. Tama

Sana po makatulong 🙂

See also  Maikling Paglalarawan Tungkol Sa Heograpiyang Pisikal,heograpiyang P...