Tatlong Halimbawa Ng Dula Sa Pilipinas

tatlong halimbawa ng dula sa pilipinas

Spanish Era.

1. Moro-Moro

2. Senakulo

3.Duplo

American Era.

1.Sarsuwela

Katutubong Dula.

1.Karilyo

2.Dallot

3.Pamanhikan

See also  Maituturing Bang Pagsubok Sa Buhay Ang Naranasan Ni Mathilde