Thearning A Learning Task 3: Find The Area Of Each Figures. 6 Cm 4 M 13.5 M 2 M 6…

Thearning a learning task 3: find the area of each figures. 6 cm 4 m 13.5 m 2 m 6 cm 3 cm 4 m 3. 18 m 9 m 2. 1. 42 cm 42 cm 15 cm 42 cm 10 cm 70 cm 18 cm 5. 4.​

Answer:

1. 15 cm

2. 23 cm

3. 59 cm

4. 117 cm

5.1306

Explanation:

yan na po sana po Maka

See also  Anu Ang Pagkakaiba Ng Buod Sa Sinopsi