Tukuyin Ang Elemento Ng Dulang Pantelebisyon “Notebook”. Isulat Ang Sagot S…

Tukuyin ang elemento ng dulang pantelebisyon
“Notebook”. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
na pinamagatang
Mga Detalye
Elemento
1. Myla, Ina, Ama, Maro
2. Myla: (titingin sa paligid kung may tao) Sige
bukas uli.
Maro: (nakangiting nakaharap kay Myla) Sige,
sige, Salamat.
3. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-abot sa
mga pangarap
4. Sa daan. Pauwi sa bahay galing ng hospital. May
mga bangkang makikita sa tabing-dagat at mga
bahay sa kanan.
5. Tunog na nagpapasidhi ng damdamin ng mga
manonood (Background music playing)​

Answer: 1. Mga tauhan 2. diyalogo 3. Sulyap sa Suliranin 4. tunggalian 5.musika    

Explanation: Correct me if im wrong – , –

See also  Wahat Is The Meaning Of Mutya